Hotline 1900 7169

Mạng lưới phân phối

Central Studying Institute (CSI) - Viện nghiên cứu trung ương, tự hào phát triển mặt hàng thực phẩm dành cho trẻ em với chất lượng tốt nhất. Tại "Namyang Bunyu" năm 1967, CSI đã được nhận Chứng chỉ KOLAS (phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia tại Hàn Quốc), chứng chỉ độc quyền tại Hàn Quốc và được công nhận là Viện nghiên cứu thực phẩm tốt nhất trong nước.