Hotline 19007169

Trung tâm R-D
Trung tâm R-D

Central Studying Institute (CSI) - Viện nghiên cứu trung ương, tự hào phát triển mặt hàng thực phẩm dành cho trẻ em với chất lượng tốt nhất. Tại "Namyang Bunyu" năm 1967, CSI đã được nhận Chứng chỉ KOLAS (phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia tại Hàn Quốc), chứng chỉ độc quyền tại Hàn Quốc và được công nhận là Viện nghiên cứu thực phẩm tốt nhất trong nước.

Là công ty có thương hiệu đứng đầu, nhờ đầu tư nhiều vào những cuộc nghiên cứu với chi phí cao và có sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành. CSI đã đôt phá và khởi đầu bằng việc phân tích các thành phần trong nguyên liệu thô, phát triển những sản phẩm mới, kiểm soát chất lượng tốt hơn.

 Nhận chứng chỉ KOLAS độc quyền tại Hàn Quốc

KOLAS(Korea Laboratory Accreditation Scheme) là tổ chức công nhận về mặt kĩ thuật và tiêu chuẩn trực thuộc Bộ Thương Mại, Công nghiệp và Năng lượng, chịu trách nhiệm đối với các cuộc thí nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia. Do đó, CSI đã chiếm được lòng tin của người dân trong và ngoài nước theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng quốc tế ( ISO/IEC 17025).