Hotline 19007169

Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc

    18, namdaemoon-ro 1 ga, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc

  • +02 736 0872 - +02 516 6380

NPP chính thức: Công ty CP Đầu tư Nam Dương

  • 21A Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
  • +8428 5410 4484 - +8428 5410 4485