Hotline 19007169

Tập đoàn bơ sữa Namyang Hàn Quốc

    18, namdaemoon-ro 1 ga, Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc

  • +02 736 0872 - +02 516 6380

NPP chính thức: Công ty CP Đầu tư Nam Dương

  • R4-93 Hưng Gia 2, P.Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
  • +848 5410 4484 - +848 5410 4485